Tempo | Westballz (Falco) Vs. Fe | MacD (Peach)

08/31/15 S@P

HugS (Samus) Vs. 62Bit | Bladewise (Peach)

08/31/15 S@P

CoG MVG | Mew2King (Sheik, Marth) Vs. Tempo | Westballz (Falco)

08/31/15 S@P

HugS (Samus) Vs. TSM | Leffen (Fox)

08/31/15 S@P

Fat Goku (Fox) Vs. Fe | MacD (Peach)

08/31/15 S@P

Fe | Nintendude (Ice Climbers, Peach) Vs. 62Bit | Bladewise (Peach)

08/31/15 S@P

TSM | ZeRo (Sheik, Diddy Kong) Vs. iQHQ | Vinnie (Sheik) SSB4 GF – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P

iQHQ | Vinnie (Sheik) Vs. CoG MVG | Mew2King (Falcon, Mario) SSB4 LF – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P

TSM | ZeRo (Sheik) Vs. CoG MVG | Mew2King (Donkey Kong, Mario) SSB4 WF – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P

PG | MVD (Diddy Kong, Falcon) Vs. iQHQ | Vinnie (Sheik) SSB4 LS – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P

Cacogen (Sheik) Vs. iQHQ | Vinnie (Sheik) SSB4 Losers Quarters – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P

FireFly (Yoshi) Vs. PG | MVD (Diddy Kong) SSB4 Losers Quarters – Smash Wii U – Smash 4

08/31/15 S@P