VGBC | TKbreezy (Falco) Vs. Feel Tension (Fox) SSB4 Tournament – Smash Wii U – Smash 4

S@X 110 Uploaded August 12, 2015

Mik! (Ness) Vs. Kenny (Pikachu) SSB4 Tournament – Smash Wii U – Smash 4

08/12/15 S@X 110

VGBC | TKbreezy (Falco) Vs. Feel Tension (Fox) SSB4 Tournament – Smash Wii U – Smash 4

08/12/15 S@X 110

Serynder (Jigglypuff) Vs. Mister Eric (ROB) SSB4 Tournament – Smash wii U – Smash 4

08/12/15 S@X 110

Cree (Sheik, Villager) Vs. TC1 (Yoshi) SSB4 Tournament – Smash Wii U – Smash 4

08/12/15 S@X 110
More videos