Penguin (Captain Falcon) Vs. Westballz (Donkey Kong)

LTC2 SSBM Bracket Uploaded August 19, 2014

P4K EMP | Mew2King (Sheik, Marth) Vs. Mouf (Peach)

08/19/14 LTC2

Penguin (Captain Falcon) Vs. Westballz (Donkey Kong)

08/19/14 LTC2

Wobbles (Ice Climbers) Vs. SS | PB&J (Fox)

08/19/14 LTC2

Hamyojo (Yoshi) Vs. King Ramses (Fox)

08/19/14 LTC2
More videos