T

08/20/16 SSC 2016 Smash 64 Doubles

N

08/20/16 SSC 2016 Smash 64 Doubles

B

08/20/16 SSC 2016 Smash 64 Doubles

S

08/20/16 SSC 2016 Smash 64 Doubles

VGBC | Pinkfresh (Bayonetta) Vs. VexX | Seagull Joe (Sonic) GF – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161

VGBC | Pinkfresh (Bayonetta) Vs. Wadi (Mewtwo) Losers Finals – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161

Zephyr (Cloud) Vs. Wadi (Mewtwo) Losers Semis – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161

VGBC | Pinkfresh (Bayonetta) Vs. VexX | Seagull Joe (Diddy) WF – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161

AOH Jebb (Cloud) Vs. Wadi (Mewtwo) Losers Quarters – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161

Viceroy (Rosalina) Vs. Broseidon (Yoshi) SSB4 Losers Top 8 – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161

Zephyr (Cloud) Vs. Broseidon (Yoshi) Losers Quarters – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161

Zephyr (Cloud) Vs. VGBC | Pinkfresh (Bayonetta) SSB4 Winners Semis – Smash Wii U – Smash 4

08/20/16 S@X 161