VGBC | GimR (G&W) Vs. Boss (Luigi) SSB4 Winners Quarters – Smash Wii U – Smash 4

S@X 111 Uploaded August 19, 2015

Pink Fresh (Pit) Vs. Mr.Eric (R.O.B.) SSB4 Winners Quarters – Smash Wii U – Smash 4

08/19/15 S@X 111

VGBC | GimR (G&W) Vs. Boss (Luigi) SSB4 Winners Quarters – Smash Wii U – Smash 4

08/19/15 S@X 111

VGBC | Aposl (Yoshi) Vs. VGBC | Tantalus (ROB) SSB4 Tournament – Smash Wii U – Smash 4

08/19/15 S@X 111

VGBC | GimR (Falco, G&W) Vs. VGBC | Logic (Olimar) SSB4 Tournament – Smash Wii U – Smash 4

08/19/15 S@X 111
More videos